Systemy
zabezpieczeń
i automatyka

DSO - Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

W naszej ofercie posiadamy profesjonalne systemy firm m.in. Bosch, Polon-Alfa. Ich zadaniem jest rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych dla celów bezpieczeństwa osób przebywających w bydynku. Nadawanie komunikatów następuje automatycznie po otrzymaniu sygnału z Systemu Wykrywania Pożaru SAP, jak również od obsługi DSO.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r.).

BIURO MAŁOPOLSKA
ul. Mickiewicza 1
35-545 Karniowice
Jarosław Zych - tel: 664 094 301
e-mail: jarek.zych@jbsystem.pl

JB System J. Urban, J. Zych s.c.
ul. Kopernika 7/55
37-300 Leżajsk
NIP 816-16-57-034
e-mail: biuro@jbsystem.pl

BIURO PODKARPACKIE
ul. Potockiego 143
35-322 Rzeszów
Jacek Urban - tel: 602 199 854
e-mail: jacek.urban@jbsystem.pl